Απολογισμός Ενεργειών Συμβουλευτικού Κέντρου & Γραμμής 115 25 | Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος

Το τελευταίο τρίμηνο η Συμβουλευτική Γραμμή «11525 Μαζί για το Παιδί»:

Έλαβε συνολικά 1.584 κλήσεις εκ των οποίων:
-Συμβουλευτική: 709
-Καταγγελίες:14
-Πληροφορίες για υπηρεσίες:541
-Παραπομπές σε άλλους φορείς:190
-Άλλες κλήσεις:130

Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου «Μαζί για το Παιδί»:

Στήριξε 801 εξυπηρετούμενους εκ των οποίων:
– 243 άτομα στο πλαίσιο ατομικών/οικογενειακών συνεδριών συμβ/κής & ομάδων γονέων
– 558 άτομα σε ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους του Κέντρου αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα (σχολεία)
– Διενήργησε συνολικά 17  ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια

• Συνέχισε τις προγραμματισμένες 5 Ομάδες Γονέων Στήριξης στις εξής θεματικές ενότητες:
– Στήριξη διαζευγμένων γονέων με παιδιά
– Στήριξη γονέων με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
– Στήριξη γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας
– Στήριξη γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας
– Στήριξη γονέων παιδιών εφηβικής ηλικίας

• Δημοσίευσε 37 άρθρα σε πάνω από 15 site/blogs και έντυπα περιοδικά για θέματα που αφορούν:
-Παιδί & Τεχνολογία
-Σεξουαλικότητα
-Διακοπές & Οικονομικές Δυσκολίες
-Διαχείριση Θυμού
-Άγχος Εξετάσεων
-Διαζύγιο
-Όρια
-Ενδοσχολική βία
-Εφηβεία
-Αδελφική Ζήλεια
-Τιμωρία