Το Μαζί για το Παιδί στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυρόπληκτων οικογενειών στο Μάτι εξασφαλίζοντας επιδόματα σίτισης και θέρμανσης, καλύπτοντας ανάγκες σε οικιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αναλαμβάνοντας το κόστος εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ενοικίων για παιδιά και φοιτητές αντίστοιχα, βάσει καταγεγραμμένων αναγκών. Παράλληλα, προσέφερε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη μέσω της Συμβουλευτικής Γραμμής 115 25 και του Συμβουλευτικού της Κέντρου στις πληγείσες οικογένειες.