Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στήριξη Ευάλωτων Οικογενειών»,  το Μαζί για το Παιδί ενισχύει την εκπαίδευση των ωφελούμενων παιδιών. Συγκεκριμένα, η κοινωνική υπηρεσία αξιολογεί τις ανάγκες και εντοπίζει τα πεδία στα οποία χρειάζονται υποστήριξη και στη συνέχεια εξασφαλίζει τη δωρεάν φοίτηση των παιδιών σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια.

Επιπλέον, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Μαζί για το Παιδί έχουν αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για να βοηθήσουν τις οικογένειες με παιδιά που έχουν τελειώσει το σχολείο. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να καταφέρουν οι νέοι να ασχοληθούν με το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους και να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση.