Το Μαζί για το Παιδί προσφέρει δωρεάν προληπτικές και διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά συνεργαζόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, φορέων παιδικής προστασίας και οικονομικά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει.

Η κοινωνική υπηρεσία του Μαζί για το Παιδί έπειτα από αξιολόγηση των αιτημάτων παραπέμπει τους ωφελούμενους σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας για πραγματοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων.