Η κοινωνική υπηρεσία του Μαζί για το Παιδί συγκεντρώνει τα γράμματα των παιδιών προς τον Άγιο Βασίλη με τις επιθυμίες τους. Οι αποδέκτες του γράμματος είναι μαθητές σχολείων, εργαζόμενοι εταιρειών και ιδιώτες που συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «Secret Santa», δηλαδή αγοράζουν τα δώρα που έχουν ζητηθεί από τα παιδιά. Μέσω της δράσης πραγματοποιούνται ευχές παιδιών φορέων παιδικής προστασίας και ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Μαζί για το Παιδί σε όλη την Ελλάδα. Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη δράση συγκέντρωσης βρεφικών ειδών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 74 82 690 και volunteer@mazigiatopaidi.gr.