Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια σε Σχολεία  

Τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία πραγματοποιούνται από την επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί, στόχος τους είναι να ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με ζητήματα τα οποία αποτελούν τους πιο συχνούς προβληματισμούς τους. Κοινωνικά φαινόμενα, τάσεις της εποχής, σχέσεις μεταξύ γονέων – φίλων, αποτελούν την κύρια θεματολογία με άμεσο σκοπό να δοθούν κατάλληλες κατευθύνσεις και συμβουλές για τη διαχείριση τους.

Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια για Γονείς  

Δωρεάν ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς πραγματοποιούνται από την επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί, δια ζώσης ή διαδικτυακά, με σκοπό την διερεύνηση, την κατανόηση και την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν στην επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Στα σεμινάρια συζητούνται αποτελεσματικοί τρόποι παρέμβασης και οριοθέτησης που διευκολύνουν την επικοινωνία και προστατεύουν τη σχέση γονέων-παιδιών καθώς και ζητήματα που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι γονείς και χρειάζονται καθοδήγηση για την αντιμετώπιση τους.