Το Ακριτικό μας Αποτύπωμα το 2023Προσφέραμε

τεμάχια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού

στα οποία φοιτούν

μαθητές

Εκσυγχρονίσαμε

σχολεία της Θράκης

Δημιουργήσαμε

δανειστική βιβλιοθήκη
αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης ειδικού σχολείου
σύγχρονους χώρους εκπαίδευσης και παιχνιδιού

Ανακατασκευάσαμε

σχολικά γήπεδα

και εξοπλίσαμε

σχολικές αίθουσες

Εκσυγχρονίσαμε

σχολικές βιβλιοθήκες

Το Μαζί για το Παιδί υλοποιεί από το 2019 το πρόγραμμα «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας» στηρίζοντας δημόσιες σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και δημόσιες μονάδες υγείας. 

Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού, στις ίσες ευκαιρίες στη γνώση, στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό καθώς και η πρόσβαση σε εξελιγμένες ιατρικές υπηρεσίες σε οποιαδήποτε σημείο της χώρας και αν κατοικεί.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα είναι μία ολιστική παρέμβαση που υλοποιείται σε συνεργασία με τις τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης, τους τοπικούς φορείς και τους δήμους και αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση, σε κάθε σχολική μονάδα, ανταποκρινόμενο στην κάλυψη των αναγκών της, στους στόχους και στις θεματικές του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μέσω του προγράμματος δημιουργούνται σύγχρονοι χώροι εκπαίδευσης και άθλησης που στοχεύουν εισαγωγή των μαθητών στις σύγχρονες επιστήμες, στην επαφή τους με διαφορετικά αντικείμενα, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ζωής παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία για μάθηση και άθληση σε όλα τα παιδιά και τους νέους.

 Το Μαζί για το Παιδί, μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς, παραμένει σε τακτική επικοινωνία με τις υποστηριζόμενες εκπαιδευτικές κοινότητες και συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη ενός δικτύου μεταξύ σχολείων συμβάλλοντας στην εξωστρέφειά τους, καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ εκπαιδευτικών.

Υγεία και Ψυχική υγεία

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται σύγχρονους ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Επιπλέον, η επιστημονική ομάδα της Γραμμής 115 25 και του Συμβουλευτικού Κέντρου του Μαζί για το Παιδί υλοποιεί ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση τους για θέματα που αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό πλαίσιο, καθώς και την ενδυνάμωση του γονικού τους ρόλου.

Η Συμβολή του προγράμματος στους
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης