Παρέχεται δωρεάν ένας κύκλος 8 συνεδριών συμβουλευτικής δια ζώσης ή διαδικτυακά σε εφήβους από 12-18 χρονών.

Τα συνηθέστερα αιτήματα τα οποία αποτελούν και τα θέματα συζήτησης αφορούν στην διαχείριση του άγχους της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά τις σχολικές και μαθησιακές υποχρεώσεις, στις σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους “σημαντικούς άλλους”, στην αυτοεκτίμηση και την αυτοεικόνα. Ακόμα, αντικείμενο προβληματισμού αποτελούν και οι δυσκολίες που προκύπτουν στην επικοινωνία εντός του οικογενειακού πλαισίου.

 Όσον αφορά την διαδικασία, γίνεται αρχικά μια διερεύνηση του αιτήματος τηλεφωνικά κι έπειτα καθορίζονται οι συναντήσεις με τον ειδικό.