Το μοίρασμα της φροντίδας ενός μωρού, είναι εξίσου σημαντική διαδικασία, και για τους γονείς, αλλά και για το ίδιο το παιδί. Είναι σημαντικό, ο ένας να συμπληρώνει, και να βοηθά τον άλλον, σε όλες τις αν

Ο γονεϊκός ρόλος είναι ίσως ένας από τους δυσκολότερους ρόλους που καλείται να παίξει ένας ενήλικας, εφόσον απαιτεί δεξιότητες οι οποίες δεν είναι έμφυτες αλλά επίκτητες. Με άλλα λόγια, γονείς δε γεν

Εργαζόμενοι από πολλές εταιρείες σχημάτισαν ομάδες και έτρεξαν στη φιλανθρωπική εταιρική σκυταλοδρομία Corporate Relay Run, όλα τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν στην ένωσή μας για τη βοήθεια παιδιών σε ανάγκη