Το μοίρασμα της φροντίδας ενός μωρού, είναι εξίσου σημαντική διαδικασία, και για τους γονείς, αλλά και για το ίδιο το παιδί. Είναι σημαντικό, ο ένας να συμπληρώνει, και να βοηθά τον άλλον, σε όλες τις αν

Ο γονεϊκός ρόλος είναι ίσως ένας από τους δυσκολότερους ρόλους που καλείται να παίξει ένας ενήλικας, εφόσον απαιτεί δεξιότητες οι οποίες δεν είναι έμφυτες αλλά επίκτητες. Με άλλα λόγια, γονείς δε γεν

Στην εποχή μας η μεγάλη σημασία του νηπιαγωγείου,  βασίζεται στην συναισθηματική όψη της εξέλιξης του παιδιού, που διαβλέπει ως  κυριότερο παράγοντα όχι μόνο την πνευματική ανάπτυξη αλλά και όλ