Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Ένωση "Μαζί για το Παιδί", η «Ιατρική Παρέμβαση» και το ΚΕΑΤ ανοίγουν την αγκαλιά τους για τα παιδιά του πολέμουΤο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο