Το κοινωνικό μας αποτύπωμα το 2023

Εκ των οποίων

ήταν ανήλικα παιδιά

Παρείχαμε δωρεάν σίτιση

σε ωφελούμενους για 6 μήνες

Το πρόγραμμα «Στήριξη Ευάλωτων Οικογενειών» παρέχει βοήθεια σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά για να ξεπεράσουν εμπόδια και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων και άλλων φορέων σε όλη την Ελλάδα. Η κοινωνική υπηρεσία του Μαζί για το Παιδί αξιολογεί τα αιτήματα, που λαμβάνει μέσω των συνεργαζόμενων φορέων, βάσει κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και ιατρικού ιστορικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή διατακτικών επιταγών μεγάλων αλυσίδων λιανικής για την αγορά τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για διάστημα έξι μηνών. Επιπλέον, προσφέρονται ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική υποστήριξη – σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Μαζί για το Παιδί – και ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών. Σε συνεργασία με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι γονείς μπορεί να βοηθηθούν επίσης στην εύρεση εργασίας.

Δράσεις Προγράμματος

Είδη Πρώτης Ανάγκης

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Ενισχυτική Εκπαίδευση

Η Συμβολή του προγράμματος στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης