Οι ομάδες γονέων απευθύνονται σε γονείς με παιδιά στην προσχολική ηλικία (2-6 ετών), στη σχολική ηλικία (6-12 ετών) και  την εφηβεία (12-18 ετών).

Δωρεάν συναντήσεις που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση και την καθοδήγηση των γονέων σε πιο αποτελεσματικά μοντέλα γονικής συμπεριφοράς. Με την υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας, γίνεται διερεύνηση διαφόρων εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης σε θέματα που απασχολούν τους γονείς, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν καταλληλότερα «εργαλεία» για την ενίσχυση του γονικού τους ρόλου και μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Επίσης τα μέλη των ομάδων εμπλουτίζουν τις δεξιότητες τους όσον αφορά την αντιμετώπιση πρακτικών και συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους, μέσα από την συζήτηση, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή εμπειριών. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης σε 8 συνεδρίες των 2 ωρών και είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε όλες.