Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Μαρτίνου

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Παπαδάτος

Γενική Γραμματέας: Έρρικα Οικονόμου

Ταμίας: Αλίκη Μαρτίνου

Μέλη:

Αθηνά Κωνσταντίνου

Αντώνης Μαυριδόγλου

Ιωάννα Παναγιωτίδου

Eπιστημονικός Διευθυντής

Aργύρης Στριγγάρης: MD, PhD, FRCPsych, Scientific Director, Professor of Child and Adolescent Psychiatry, National & Kapodistrian University of Athens & UCL Faculty of Brain Sciences