Επίσκεψη στον παιδοψυχολόγο: Πότε και για ποιο λόγο χρειάζεται να πάρουμε τη συμβουλή του;

Ο γονεϊκός ρόλος είναι ίσως ένας από τους δυσκολότερους ρόλους που καλείται να παίξει ένας ενήλικας, εφόσον απαιτεί δεξιότητες οι οποίες δεν είναι έμφυτες αλλά επίκτητες. Με άλλα λόγια, γονείς δε γεννιόμαστε αλλά γινόμαστε.

Έχοντας αυτό κατά νου προσπαθούμε να δούμε πότε, από ποιον και για ποιο θέμα θα μας ήταν χρήσιμη μια συμβουλή ή καθοδήγηση. Πολλές φορές αρκούμαστε σε αυτό που θα μας πουν οι γονείς μας, οι φίλοι μας, ή οι γονείς άλλων παιδιών. Όταν όμως το θέμα είναι πολύπλοκο ή η γνώμη των άλλων δεν μπορεί να λύσει το δικό μας πρόβλημα θα χρειαστούμε τη γνώμη κάποιου ειδικού. Αυτό, ως συνήθως συμβαίνει γιατί το δικό μας πρόβλημα όσο κι αν μοιάζει με το πρόβλημα του άλλου δεν παύει να έχει τις ιδιαιτερότητές του, που αντανακλούν τη μοναδικότητά μας. Επίσης, υπάρχουν φορές που η γνώμη των άλλων μπορεί να μας μπερδέψει ακόμα περισσότερο, αφού, όσο κι αν ακούγεται λογική, δεν μπορεί με τίποτα να εφαρμοστεί στη δική μας περίπτωση. Αντιθέτως μπορεί να επιφέρει ακόμη περισσότερη σύγχυση ή και ενοχή εφόσον νοιώθουμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά αφού δεν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με τους άλλους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναζήτηση της γνώμης κάποιου ειδικού, όπως του ψυχολόγου, είναι μια χρήσιμη λύση. Ο ψυχολόγος έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει μαζί σας το θέμα που σας απασχολεί, με γνώμονα την ιδιαιτερότητα και τις παραμέτρους του. Θα μπορέσει να σας στηρίξει στις δυσκολίες, να λύσει κάποιες απορίες σας, καθώς και να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε σε μεγαλύτερο βάθος ένα πρόβλημα που έχει την τάση να επιμένει ή να επαναλαμβάνεται παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχετε κάνει στο παρελθόν.

Μπαίνοντας στη διαδικασία της συμβουλευτικής με ψυχολόγο, θα σας δοθεί η ευκαιρία να σας ακούσουν με σεβασμό και χωρίς επίκριση για αυτό που αντιμετωπίζετε. Έτσι θα μπορείτε να ξεδιπλώσετε με ειλικρίνεια αυτό που σας συμβαίνει έτσι ώστε να βρεθεί η καταλληλότερη λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί.

Από την Κατιάνα Σπυρίδου
Διετέλεσε Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια
στη Γραμμή Βοήθειας 115 25 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»