Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που θα φανούν χρήσιμες και βοηθητικές στην εφαρμογή της σ

Είναι καλό οι γονείς να ξεκινούν συζητήσεις για το σεξ και τη σεξουαλικότητα αρκετά νωρίς, καθώς τα παιδιά από μικρά είναι περίεργα να μάθουν για το σώμα τους και πώς αυτό αλλάζει όσο μεγαλώνουν.

Ε

Διαβάστε τον απολογισμό ενεργειών  του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Γραμμής «115 25 Μαζί για το Παιδί» για τον Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο.

Διαβάστε τον απολογισμό ενεργειών  του Συμβουλευτι