Περισσότερα από από 3.000 παιδιά έχουν αποτυπώσει σε ζωγραφιές το δώρο που θέλουν να λάβουν αυτά τα Χριστούγεννα, γράφοντας παράλληλα και τη δική τους Χριστουγεννιάτικη ευχή.

Περισσότερα από από 3.0

Τα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS αγκαλιάζουν τα  Παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» με μια ωραία χειρονομία χάρη στην πρωτοβουλία και τη στήριξη της TRAFIGURA!

Τα παιδιά των Παιδικών Χωριών