ΜΕΡΙΜΝΑ | Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Συμβουλευτική παιδιών και οικογενειών στη σοβαρή αρρώστια και το πένθος»

Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που θα φανούν χρήσιμες και βοηθητικές στην εφαρμογή της συμβουλευτικής με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που βιώνουν απώλειες που ανατρέπουν τη ζωή τους.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας οργανωμένης διαδικασίας μάθησης και εκπαίδευσης, περιλαμβάνουν θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα γύρω από το θρήνο των ενηλίκων, παιδιών και εφήβων, περιπλοκές του θρήνου στα παιδιά και τους ενήλικες, αρχές της εφαρμογής συμβουλευτικής στο πένθος, η στάση του θεραπευτή και οι εξελίξεις στο χώρο της θανατολογίας.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων θα γίνει μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, συζητήσεις κλινικών περιπτώσεων, προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο, βιωματικών ασκήσεων, μελέτη της βιβλιογραφίας και εκπόνηση εργασιών. Ο συντονισμός των συναντήσεων και η εποπτεία του συνολικού εκπαιδευτικού έργου θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης της Μέριμνας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών επιστημών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος
-Κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών(ή έχουν εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική)
-Έχουν τουλάχιστον τριετή κλινική εμπειρία (εργασιακή κλινική εμπειρία, πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού ή εποπτευόμενη εθελοντική εργασία)

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και η επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος Αθήνας
Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και η λήξη τον Ιούλιο 2016, ένα διήμερο κάθε μήνα από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο και από δύο διήμερα τον Ιούνιο και Ιούλιο. Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι στο Συμβουλευτικό Κέντρο Διαχείρισης Πένθους Παιδιών και Οικογενειών Παπανικολή 2Α Χαλάνδρι.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τέλος, σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων θα προσφερθεί η δυνατότητα πρακτικής άσκησης διάρκειας 60 ωρών στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας στην Αθήνα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να κατεβάσουν από το www.merimna.org.gr την αίτηση συμμετοχής στην οποία χρειάζεται να αναφέρουν το φορέα πρακτικής ή εθελοντικής εργασίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του επόπτη τους στο φορέα αυτό και μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και να τα στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση athens.support@merimna.org.gr έως τις 5 Οκτωβρίου 2015.

Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος Θεσσαλονίκης
Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και η λήξη τον Οκτώβριο 2016, ένα διήμερο κάθε μήνα. Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας, Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τέλος, σε δυο από τους συμμετέχοντες θα προσφερθεί η δυνατότητα πρακτικής άσκησης διάρκειας 60 ωρών στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας στη Θεσσαλονίκη, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να κατεβάσουν από το www.merimna.org.gr την αίτηση συμμετοχής στην οποία χρειάζεται να αναφέρουν το φορέα πρακτικής ή εθελοντικής εργασίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του επόπτη τους στο φορέα αυτό και μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και να τα στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση thessaloniki.support@merimna.org.gr έως τις 5 Οκτωβρίου 2015.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 800 ευρώ με προκαταβολή 100 ευρώ και 5 ισότοπες δόσεις των 140 ευρώ. Σε περίπτωση ακύρωσης, η προκαταβολή δεν επιστρέφετε. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να πληρώσουν όλο το ποσό με την εγγραφή θα έχουν 10% έκπτωση.

Αιτήσεις συμμετοχής ΕΔΩ