Ο θετικός ρόλος της Γραμμής 115 25 του Μαζί για το Παιδί στην απόδοση μαθήτριας στις ΠανελλαδικέςΟ θετικός ρόλος της Γραμμής 115 25 του Μαζί για το Παιδί στην απόδοση μαθήτριας στις Πανελλαδικές

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων, η κατανόηση των επιπτώσεων του άγχους και η στήριξη τους στο γονικό τους ρόλο, ώστε να βοηθήσουν τους εφήβους να διαχειριστούν πι