Μια crowdfuinding εκστρατεία για να χαρίσουμε γιορτινές στιγμές σε περισσότερες συνανθρώπους μας.Μια crowdfuinding εκστρατεία για να χαρίσουμε γιορτινές στιγμές σε περισσότερες συνανθρώπους μας.

Σας προσκαλούμε να στηρίξετε τις δράσεις των σωματείων μας κάνοντας τις γιορτινές σας αγορές.Σας προσκαλούμε να στηρίξετε τις δράσεις των σωματείων μας κάνοντας τις γιορτινές σας αγορές.

Η “ΠΕΑΝΔ”, διοργανώνει για  2η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα  Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Ν

Από το Μαζί για το Παιδί, Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής (Λεωφ. Συγγρού 103),Από το Μαζί για το Παιδί, Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστική