Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου/Κοινωνικού Λειτουργού-Ψυχοθεραπευτή

Το «Μαζί για το Παιδί» αναζητά να προσλάβει έναν/μία Ψυχολόγο ή Κοινωνικό/ή Λειτουργό-Ψυχοθεραπευτή/τρια για πενθήμερη, 6ωρη εργασία (κυρίως απογευματινών βαρδιών) για τη στελέχωση της «Γραμμής 11525» και του «Συμβουλευτικού Κέντρου».

Ενδεικτικά, το νέο μέλος θα κληθεί να συνεισφέρει στην ομάδα παρέχοντας συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου, καταγραφή στατιστικών, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακών ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ομάδων γονέων και ατομικών συνεδριών, συγγραφή άρθρων που αφορούν σε θέματα ψυχικής υγείας και διαπροσωπικών σχέσεων.  

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πλήρη εκπαίδευση σε θεραπευτική/συμβουλευτική προσέγγιση (π.χ. συστημική, γνωσιακή θεραπεία κ.α.)
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στην Συμβουλευτική/ Ψυχοθεραπεία
 • Καλή γνώση υπολογιστών και της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για προσφορά

Συνεκτιμώμενα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε συμβουλευτική γραμμή υποστήριξης
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων/ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Εμπειρία σε υποστήριξη παιδιών/εφήβων σε ζητήματα διαχείρισης απώλειας
 • Δυνατότητα για 2-3 ταξίδια εκτός έδρας ετησίως

Προσφέρουμε:

 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Κλινική εποπτεία
 • Ομαδική Ασφάλεια Υγείας
 • Μισθό ανάλογο της εμπειρίας/προϋπηρεσίας (800-900Ε) και πλήρη ασφάλιση IKA

Αποστολή βιογραφικών :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email  11525@mazigiatopaidi.gr, με το ονοματεπώνυμό τους και την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου/ Ψυχοθεραπευτή»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22.03.2024*

* Σε περίπτωση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου βιογραφικών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δύναται να μεταβληθεί.

*Το Μαζί για το Παιδί δεν κάνει διακρίσεις όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, τη θρησκεία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Σημαντική σημείωση:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αποστέλλοντάς μας την αίτησή σας, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία αυτών και κάθε επικοινωνία από την το «Μαζί για το Παιδί» στο πλαίσιο αυτής, σύμφωνα με  την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναρτημένη στο https://mazigiatopaidi.gr/el/pages/idiotiko-aporrito κι ότι έχετε ενημερωθεί για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών.

Σας γνωρίζουμε ότι θα επικοινωνήσουμε πρωτίστως με όσους υποψηφίους κληθούν σε συνέντευξη. Παρ’ όλα αυτά θα κρατήσουμε όλα τα βιογραφικά που θα συγκεντρώσουμε στη βάση δεδομένων μας, για διάστημα 6 μηνών, σε περίπτωση που υπάρξει νέο άνοιγμα θέσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε την παρεχόμενη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@mazigiatopaidi.gr