Το «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με το Ben’s Original™ δεσμεύονται για τη δημιουργία ευκαιριών ενίσχυσης της συμπερίληψης με στόχο έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, συνεχίζοντας τη δράση για στήριξη της νέ

Το «Μαζί για το Παιδί» αναζητά να προσλάβει έναν/μία Ψυχολόγο ή Κοινωνικό/ή Λειτουργό-Ψυχοθεραπευτή/τρια για πενθήμερη, 6ωρη εργασία (κυρίως απογευματινών βαρδιών) για τη στελέχωση της «Γραμμής 11525» και

Το «Μαζί για το Παιδί», με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς δημιούργησε και παρέδωσε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Διερευνητική