Ιδιωτικό Απόρρητο

Αγαπητοί επισκέπτες,
Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντική για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».
Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» προβαίνει στην τήρηση αρχείου των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Αυτή η πολιτική απορρήτου στοχεύει να σας ενημερώσει για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά, για ποιο χρονικό διάστημα και πως τα προστατεύουμε καθώς και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας των υποκειμένων με τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων τους.

Ποιοι είμαστε
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Θωμά 14, 115 27 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 74 82 690, info@mazigiatopaidi.gr) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την έννοια του Άρθρου 4 (7) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) email: dpo@mazigiatopaidi.gr , τηλέφωνο:210 7482690. 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς ως επισκέπτη του ιστότοπου, πελάτη, προμηθευτή, συνεργάτη ή γενικότερα ως ενδιαφερόμενο για να μάθετε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην ιστοσελίδα της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», https://mazigiatopaidi.gr , και όχι σε ηλεκτρονικές σελίδες άλλων οργανισμών με τους οποίους συνδεόμαστε ή συνδέονται με εμάς. 
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου

Μπορούμε να αλλάζουμε την παρούσα Πολιτική προκειμένου να συμμορφωθούμε στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Η τρέχουσα Πολιτική βρίσκεται στον ιστότοπο μας και συνεπώς σας ενθαρρύνουμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές.

1.Τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε?
Newsletter
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», για να πραγματοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κοινωφελή της σκοπό, αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (Newsletter) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τη δραστηριότητα της, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προς εκπλήρωση των σκοπών της.
Συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο (προαιρετικά) και το email σας (υποχρεωτικά) και πατώντας το κουμπί «εγγραφή» αυτομάτως συναινείτε στην εγγραφή σας στο Newsletter. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εισάγετε ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), το email (υποχρεωτικά) σας και το τηλέφωνο σας (προαιρετικά) σε οποιαδήποτε Google Form που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Σε περίπτωση που θέλετε να αντιταχθείτε στη λήψη ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από εμάς ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή, με την αποστολή email στη διεύθυνση dpo@mazigiatopaidi.gr και να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των συνδρομητών ή την αλλαγή των υπαρχόντων προσωπικών σας στοιχείων. Επίσης κάθε φορά που λαμβάνετε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνυμάτων στο email σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «Διέγραψε με» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

Οικονομική υποστήριξη
Σε περίπτωση που προβείτε σε οικονομική υποστήριξη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», η Ένωση τηρεί αρχείο με το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, email καθώς και διεύθυνση αλληλογραφίας, που τυχόν διατίθενται για την επικοινωνία μαζί σας και για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων των δωρεών σας. 
Οι διαδικτυακές εκ μέρους σας δωρεές γίνονται μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων PayPal και Vivapayments. Ως εκ τούτου τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ccv number και ημερομηνία λήξης) καταχωρούνται από τις εταιρείες PayPal και Vivapayments, οι οποίες είναι και υπεύθυνες για την ασφάλεια των δεδομένων σας.
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» καταγράφει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας βάσει των εκάστοτε φορολογικών νόμων και μετά τη λήξη αυτής της υποχρέωσης θα προβεί σε άμεση διαγραφή τους. Επιπλέον μπορείτε να ζητήσετε  την τροποποίηση των υπαρχόντων προσωπικών σας στοιχείων, όποτε το θελήσετε, με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση dpo@mazigiatopaidi.gr.

Βιογραφικά σημειώματα
Σε περίπτωση που αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», σας ενημερώνουμε ότι θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στα αρχεία μας για το διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα έτος. Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου, τα βιογραφικά σημειώματα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός αν συγκατατεθείτε ρητά στη διατήρηση του βιογραφικού σας στο αρχείο μας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την επαναξιολόγηση του περιεχομένου του. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία μας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση dpo@mazigiatopaidi.gr.
 

Συμβάσεις
Στην περίπτωση συνεργασιών με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με σκοπό την οργάνωση και εκπλήρωση  δράσεων καθώς και την σχετική επικοινωνία , συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που ερχόμαστε σε επαφή από κάθε φορέα. Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» καταγράφει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των συνεργατών της βάσει της σύμβασης που υπογράφεται για το διάστημα που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε να ζητήσετε την τροποποίηση των στοιχείων σας από τα αρχεία μας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση dpo@mazigiatopaidi.gr.

2. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων?
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της. 
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. 

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: dpo@mazigiatopaidi.gr , τηλέφωνο: 210 7482960. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους , που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

3.Πως προστατεύουμε τα δεδομένα
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. 

Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις πιθανότητες να λάβουν χώρα αυτά τα περιστατικά  και τη σοβαρότητα των συνεπειών για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.

4.Σε ποιες περιπτώσεις αποκαλύπτουμε δεδομένα σε τρίτους
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» διαβιβάζει δεδομένα μόνο σε συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία ειδική σύμβαση επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

5.Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

Δικαίωμα πρόσβασης: 
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης: 
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε από την Ένωση  «Μαζί για το Παιδί»,, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: dpo@mazigiatopaidi.gr, τηλέφωνο: 210 7482960.