Νέα πρωτοβουλία του Μαζί για το Παιδί  για την ενίσχυση σωματείων παιδικής προστασίας

Το Μαζί για το Παιδί ξεκινάει μία νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση σωματείων παιδικής προστασίας, στηρίζοντας οικονομικά, ανά δύο χρόνια, έναν οργανισμό από την Περιφέρεια. 

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους οι οργανισμοί παιδικής προστασίας και με την επιθυμία όλων τα παιδιά να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης, το Μαζί για το Παιδί επεκτείνει την οικονομική  βοήθεια που προσφέρει σε σωματεία εκτός Αθηνών εκ περιτροπής.

Η επιλογή του σωματείου θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων και θα υπογράφεται συμφωνητικό συνεργασίας.

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του ΜΓΤΠ, θα πρέπει να αποστείλουν το καταστατικό λειτουργία τους, τον αριθμό μητρώου, βεβαίωση από το ΕΡΓΑΝΗ του αριθμού των εργαζομένων, τα μέλη της διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο), να έχουν δημοσιευμένο οικονομικό ισολογισμό των δύο τουλάχιστον τελευταίων ετών, τραπεζικό λογαριασμό στα στοιχεία του Σωματείου, μία έκθεση απολογισμού του έργου των δύο τελευταίων ετών, καθώς και περιγραφή της ανάγκης που θα καλυφθεί με την οικονομική ενίσχυση.   

Το Μαζί για το Παιδί θα ενισχύσει το σωματείο οικονομικά, θα παρέχει είδη πρώτης ανάγκης για τη λειτουργία του και θα το συνδράμει με νομικές και φορολογικές συμβουλές.

Η έναρξη του πρώτου διετούς κύκλου ενίσχυσης για το επιλεχθέν σωματείο ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2024 και λήγει τον Οκτώβριο του 2026.

Τα ενδιαφερόμενα σωματεία παρακαλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά στο info@mazigiatopaidi.gr