«Μαζί για το Παιδί» | Ε.Κ.Π.Α.: Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση STEM και Ήπιες Δεξιότητες»

Μια σημαντική συνεργασία ξεκινάει μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του «Μαζί για το Παιδί» για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση STEM και Ήπιες Δεξιότητες». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί» και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024.

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου, του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητή κ. Νικόλαου Θωμαΐδη, του Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης, Αν. Καθηγητή κ. Χρήστου Καραγιάννη, του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Καθηγητή κ. Θωμά Μπαμπάλη, και της Προέδρου του «Μαζί για το Παιδί», κ. Αλεξάνδρας Μαρτίνου, οριστικοποιήθηκε η συνεργασία των φορέων για την εφαρμογή του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση μαθητών/τριών Δημοτικού και Γυμνασίου σε πρακτικές STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), καθώς και σε ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες που αναπτύσσουν ολόπλευρα το άτομο, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων όσο και στάσεων ζωής.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε τα τέσσερα επιστημονικά πεδία να διδάσκονται ως μία ενιαία μαθησιακή εμπειρία και όχι ως ξεχωριστά και διακριτά αντικείμενα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα Εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και η χαρά της γνώσης θα προκύπτει εμπειρικά, με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, συνδυάζοντας τις γνώσεις των τεσσάρων πεδίων. Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε ήπιες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν κοινωνικά και ψυχικά με τρόπο που θα σφυρηλατήσει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.   

Ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε σχετικά ότι «το Ε.Κ.Π.Α., το μεγαλύτερο και ιστορικότερο Πανεπιστήμιο της χώρας, έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση, που καλύπτει σχεδόν δύο αιώνες. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στο καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε. “Μαζί για το παιδί“. Καταλυτική για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η παρουσία της Προέδρου κ. Αλεξάνδρας Μαρτίνου και της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του Κοσμήτορα κ. Θωμά Μπαμπάλη».

Η κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί» με αφορμή την υπογραφή της συνεργασίας ανέφερε ότι «Η συνεργασία μας με το Ε.Κ.Π.Α. είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών μας σε κρίσιμους τομείς όπως το STEM. Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση STEM και Ήπιες Δεξιότητες» στοχεύει να εξοπλίσει τα παιδιά και τους νέους με γνώσεις, δεξιότητες/ικανότητες και στάσεις που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν σε σύγχρονες προκλήσεις και να κατακτήσουν τους στόχους τους. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, προσφέρουμε στους μαθητές και τις μαθήτριες τα κατάλληλα εφόδια για να διεκδικήσουν το μέλλον που ονειρεύονται».