Περίπου 10.000 κορίτσια έχουν φύγει νωρίς ή εξολοκλήρου από το σχολείο επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα περιόδου σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.Περίπου 10.000 κορίτσια έχουν φύγ