3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας

Το «Μαζί για το Παιδί», η Μέριμνα και η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας με θέμα «Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα: Δικαίωμα στην ποιότητα ζωής», στις 17 Δεκεμβρίου 2016, στο Electra Palace Hotel Athens, στην Αθήνα.

Το συμπόσιο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές κ.α.), εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό.

Οι προεγγραφές έχουν ξεκινήσει (έως 16.11.2016).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο και τους τρόπους προεγγραφής/ εγγραφής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συμποσίου: www.symposium.ppc.org.gr.