Απολογισμός Ενεργειών Συμβουλευτικού Κέντρου & Γραμμής 115 25 | Σεπτέμβριος 2016

Τον Σεπτέμβριο, στην τηλεφωνική Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 του «Μαζί για το Παιδί» ελήφθησαν συνολικά 564 κλήσεις.

Δημοσιεύθηκαν 5 άρθρα σε 16 sites/blogs και έντυπα περιοδικά με θέματα τον πρώτο αποχωρισμό, τις δυσκολίες με το διάβασμα, την προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό και το δημοτικό και την σχολική άρνηση. Όλα τα θέματα είχαν να κάνουν με το σχολικό πλαίσιο και το διάβασμα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου:
Πραγματοποίησε 23 συνεδρίες (ατομικές ή οικογενειακές) στις εγκαταστάσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου και στήριξε συνολικά 32 άτομα.