Προμηθευτείτε λαμπάδες και δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και στηρίξτε τα σωματεία της Ένωσης.Προμηθευτείτε λαμπάδες και δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και στηρίξτε τα σωματεία της Ένωσης.

Αποδίδει με μοναδικό και ιδιαίτερα θεατρικό τρόπο τη γλυκιά ιστορία ενός παιδιού με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1Αποδίδει με μοναδικό και ιδιαίτερα θεατρικό τρόπο τη γλυκιά ιστορία ενός παιδιού με σακχαρώ