Απασχόληση ανέργων στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και συνοδείας σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΡΟΝΤΙΖΩ», στην οποία συμμετέχουν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες ΑΜΥΜΩΝΗ (ως συντονιστής εταίρος), η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού, η VFA Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας καθώς και η ΜΕΛΕΔΩΝΗ – Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ»

Η Πράξη απευθύνεται σε 63 άτομα, εγγεγραμμένα στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, αποφοίτους ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με το αντικείμενο της κατάρτισης, καθώς και σε νέους επιστήμονες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Η Πράξη αφορά όσους ενδιαφέρονται:

• να συμμετάσχουν στη σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ)
• να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως μισθωτοί
• να ιδρύσουν νέα επιχείρηση
• να επεκτείνουν την δραστηριότητα της υπάρχουσας επιχείρησης (νέοι επιστήμονες)

Οι 63 ωφελούμενοι που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης στο θεματικό αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και συνοδείας σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους», καθώς και να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα θέματα (νομικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, ατομική συμβουλευτική) που αφορούν την ίδρυση μιας ΚΟΙΝΣΕΠ, την επιχειρηματικότητα, ή/και την διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Αιτήσεις συμμετοχής έως την 31η Ιανουαρίου 2014
Αιτήσεις και πληροφορίες: Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, Ελένη Ροδίτη
Τηλέφωνο 210-9618003 (καθημερινά από 9.00-15.00) ή στο www.eps-ath.gr