Διοργανώνεται από το Συμβουλευτικό Κέντρο του «Μαζί για το Παιδί» την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016, 11:00-12:30 ή Παρασκευή 6 Μαΐου, 11:00-12:30. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσω SKYPE.

Διοργανώνετ

Τον Μάρτιο με την πολύτιμη υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και της Trafigura, παραδώσαμε 7,3 τόνους με τρόφιμα, είδη υγιεινής, ρούχα, παιχνίδια και φάρμακα σε 9 φορείς που στηρίζουν ευπαθείς ομάδες πλ

Πραγματοποιήθηκε από κοινού από την Google και το Facebook στα κεντρικά Ευρωπαϊκά  τους γραφεία στο Δουβλίνο, στις 14 και 15 Απριλίου 2016.

Πραγματοποιήθηκε από κοινού από την Google και το Facebook στα κεν

Για κάλυψη αναγκών και βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Για κάλυψη αναγκών και βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε

Διαβάστε τα στατιστικά στοιχεία  της Γραμμής 115 25 & Συμβουλευτικού Κέντρου για Γονείς «Μαζί για το Παιδί» για τον Μάρτιο 2016.

Διαβάστε τα στατιστικά στοιχεία  της Γραμμής 115 25 & Συμβου