Το Μαζί για Παιδί στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για την Παιδική Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Το Μαζί για Παιδί έλαβε μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για την Παιδική Ασφάλεια στο Διαδίκτυο που φιλοξενήθηκε από κοινού από την Google και το Facebook στα κεντρικά Ευρωπαϊκά  τους γραφεία στο Δουβλίνο, στις 14 και 15 Απριλίου 2016.

Πάνω από 100 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας από όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική παρακολούθησαν παρουσιάσεις και συζητήσεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τις τελευταίες πολιτικές, εργαλεία και εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από το Facebook και την Google που συντείνουν στην ασφάλεια των χρηστών  ειδικά των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, εξετάστηκαν τα θέματα της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο, παρουσιάστηκαν επιτυχημένα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον εκφοβισμό στο διαδίκτυο, ανταλλάχθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και συζητήθηκε ο πρόσφατος Ευρωπαϊκός κανονισμός σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο διαδίκτυο.