Περισσότερα από 3.000 βιβλία για παιδιά και κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων!

Στο πλαίσιο του "Μαραθωνίου Βιβλίων" των καταστημάτων «Public», η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» έλαβε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Library4all» περισσότερα από 3.000 βιβλία για Φορείς Παιδικής Προστασίας και κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων.

Πιο συγκεκριμένα τα βιβλία που συγκεντρώθηκαν, δόθηκαν και χαροποίησαν ιδιαίτερα το Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», το Σωματείο «Ο Καλός Σαμαρείτης», την Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο RETT «Άγγελοι Γης», την «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων Ελλάδας», το Σωματείο «Ένα παιδί ένας κόσμος», την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κερατσινίου, την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω, το Σωματείο «Ανάσα Ζωής», το Σωματείο «Αγία Ολυμπιάς», καθώς και την «Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων».