Το «Μαζί για το Παιδί» δίπλα στα παιδιά της ακριτικής Ροδόπης

Το «Μαζί για το Παιδί» δημιούργησε για τους 92  μαθητές του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου του νομού Ροδόπης δύο σύγχρονες πλήρως εξοπλισμένες διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας».

Μέσω της παρέμβασης του «Μαζί για το Παιδί»,  η οποία σχεδιάστηκε έτσι ώστε να  ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις θεματικές στις οποίες επικεντρώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Οι μαθητές από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα ανακαλύπτουν τη γνώση με εύκολο και διαδραστικό τρόπο. Για κάθε ενότητα υπάρχουν βιβλία και αντίστοιχα κιτ παιχνιδιού και πειράματος ώστε το μάθημα να γίνεται διαδραστικό και παράλληλα να ενισχύεται η φιλαναγνωσία.

Όπως ανέφερε η κυρία Τατιάνα Μουλούλη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης & Εθελοντισμού του «Μαζί για το Παιδί»: «Δημιουργήσαμε τους εκπαιδευτικούς χώρους με γνώμονα τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση καταρρίπτοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές  του Ιάσμου πρόσβαση στον πλούτο της γνώσης, μέσω ενός σύγχρονου τρόπου εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες επιστήμες και τα  διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, συμβάλλοντας  με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ζωής.»

Όπως δήλωσε η κυρία Αναστασία Παπαχρήστου,  Διευθύντρια του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου: «Η στήριξη του «Μαζί για το Παιδί» παρέχει σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μαθητές μας, την ευκαιρία για μια ουσιαστική και πολύπλευρη μάθηση. Αφενός οι εκπαιδευτικοί μας αποκτούν σύγχρονα εργαλεία, τα οποία ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου οι μικροί μας μαθητές κατακτούν πλέον τη γνώση με παιγνιώδη και δημιουργικό τρόπο!»

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου μπορούν πλέον να προσεγγίζουν την γνώση μέσα από την: 

1. Αίθουσα Φυσικών Επιστημών 
Η αίθουσα φυσικών επιστημών εμπλουτίστηκε με όλα τα απαραίτητα εργαλεία που προάγουν τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση στη φυσική, χημεία και βιολογία που πλαισιώνεται από ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό όπως σετ πειραμάτων και μοντέλα του ανθρωπίνου σώματος.

2. Αίθουσα Διερευνητικής Μάθησης με έμφαση στις ανθρωποκεντρικές επιστήμες
Μέσα από τα βιβλία και  το εκπαιδευτικό υλικό της αίθουσας Διερευνητικής Μάθησης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το σώμα τους, να ανακαλύψουν άγνωστα μέρη στον χάρτη, να ανακαλύψουν μεγάλες προσωπικότητες του πολιτισμού και της κοινωνίας, να μελετήσουν τις αναλώσιμες πηγές ενέργειας και το περιβάλλον έτσι ώστε να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση.

Το «Μαζί για το Παιδί» υλοποιεί δράσεις ολιστικής παρέμβασης για τα παιδιά και τους νέους της Θράκης 
στηρίζοντας την τετραετία 2019-2022 περισσότερους από  10.000 μαθητές και τις οικογένειες τους στους νομούς Ροδόπης και Έβρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας».