Τι αναφέρει η επιστημονική ομάδα του σωματείου «Μέριμνα», μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»Τι αναφέρει η επιστημονική ομάδα του σωματείου «Μέριμνα», μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»