Αναζητούμε Ψυχολόγο

Το «Μαζί για το Παιδί» αναζητά να προσλάβει έναν/μία part-time Ψυχολόγο για τη στελέχωση της «Γραμμής 11525» και του «Συμβουλευτικού Κέντρου».

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει απαραιτήτως άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία, εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην επαγγελματική συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία και στο συντονισμό ομάδων και θα πρέπει να γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και υπολογιστές. Οη υποψήφιοςα θα αντικαταστήσει εργαζόμενη σε άδεια μητρότητας (εκτιμώμενο χρονικό διάστημα από 5 έως 10 μήνες) και θα εργάζεται: Δευτέρα & Πέμπτη 3μμ-9μμ, Τρίτη & Τετάρτη 9πμ-3μμ και Παρασκευή 10πμ-4μμ.

Επιθυμητές δεξιότητες: 
Οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας σε προφορικό και γραπτό λόγο. Εργασιακή εμπειρία σε συμβουλευτική στον προσφυγικό πληθυσμό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ενδεικτικά Καθήκοντα:

  • Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου
  • Συντονισμός/οργάνωση/υλοποίηση Ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων, Ομάδων Γονέων και ατομικών συνεδριών
  • Συντονισμός/οργάνωση/υλοποίηση διαδικτυακών Ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων και Ομάδων Γονέων
  • Διατήρηση και κατάρτιση στατιστικών στοιχείων
  • Συγγραφή άρθρων ψυχολογίας
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση της εποπτείας που παρέχει το πλαίσιο

Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email  jobs@mazigiatopaidi.gr, με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου – Ονοματεπώνυμο». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων Τετάρτη 30.11.2016.

*Σημείωση: Το «Μαζί για το Παιδί» θα επικοινωνήσει έως τα μέσα Δεκεμβρίου μόνο με όσους κληθούν σε συνέντευξη. Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόησή σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.