Γάλα και γιαούρτι για όλη τη νέα σχολική χρονιά, σε ευάλωτες πολύτεκνες οικογένειες από τη ΔΕΛΤΑΓάλα και γιαούρτι για όλη τη νέα σχολική χρονιά, σε ευάλωτες πολύτεκνες οικογένειες από τη ΔΕΛΤΑ

Το πρώτο κουδούνι μας βρίσκει όλους προβληματισμένους με αρκετά θέματα, που προκύπτουν από την ύπαρξη και εξάπλωση του κορονοϊού.Το πρώτο κουδούνι μας βρίσκει όλους προβληματισμένους με αρκετά θέματα,