Απολογισμός Ενεργειών Συμβουλευτικού Κέντρου & Γραμμής 115 25 | Ιούλιος 2015

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής 11525 & Συμβουλευτικού Κέντρου για Γονείς "Μαζί για το Παιδί" για τον Ιούλιο 2015.

Ελήφθησαν συνολικά 551 κλήσεις.      

Από τις οποίες:

  • 220 για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας
  • 171 για  συμβουλευτική σε θέματα παιδιών/εφήβων
  • 78 για παραπομπές σε άλλους φορείς
  • 38 καταγγελίες
  • 44 άλλες κλήσεις (λάθη, φάρσες)                    

Πραγματοποιήθηκαν:

  • 4 εποπτείες με εξωτερικούς συνεργάτες της Γραμμής 11525
  • 1 ολομέλεια εθελοντών
  • 10 συναντήσεις προσωπικού

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 44 προσωπικές συνεδρίες/ συνεδρίες σε ομάδες με περιστατικά που επισκέφθηκαν το Συμβουλευτικό Κέντρο.