Προσέφερε βοήθεια σε παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη κατά τη διάρκεια των έκτατων μέτρων για τον Covid-19Προσέφερε βοήθεια σε παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη κατά τη διάρκεια των έκτατων μέτρων για τον Co