Απολογισμός Ενεργειών Συμβουλευτικού Κέντρου & Γραμμής 115 25 | Αύγουστος 2015

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής 115 25 & Συμβουλευτικού Κέντρου για Γονείς "Μαζί για το Παιδί" για τον Αύγουστο 2015.

Ελήφθησαν συνολικά 373 κλήσεις, από τις οποίες:

  • 145 για  συμβουλευτική σε θέματα παιδιών/εφήβων
  • 103 για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας
  • 62 για παραπομπές σε άλλους φορείς
  • 13 καταγγελίες
  • 50 άλλες κλήσεις (λάθη, φάρσες)                   

Δημοσιεύθηκαν 9 άρθρα σε sites/blogs και έντυπα περιοδικά για θέματα που αφορούν παιδί και σεξουαλικότητα, διαχείριση θυμού, αδελφική αντιζηλία, όρια στο οικογένεια και μαθησιακές δυσκολίες.

Πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις προσωπικού.

 

Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου:

• Στήριξε 18 άτομα εκ των οποίων 11 άτομα ήρθαν για πρώτη φορά.

• Πραγματοποιήσε συνολικά 23 προσωπικές συνεδρίες/ συνεδρίες (ατομικές ή οικογενειακές) με περιστατικά που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις τοθ Συμβουλευτικού Κέντρου.