Ενημέρωσαν τους κατοίκους των Ψαρών  και της Βολισσού για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της Ένωσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να στηριχθούν στο πλαίσιο αυτό.Ενημέρωσαν τους κατοίκους

Πλέσσας, Χατζηνάσιος, Θεοφάνους 3 συνθέτες έκαναν τις καρδιές τους ένα με τα πιάνα μας, έπαιξαν μαζί, Μαζί για το ΠαιδίΠλέσσας, Χατζηνάσιος, Θεοφάνους 3 συνθέτες έκαναν τις καρδιές τους ένα με τα πιάνα μα