Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στο The Mall Athens στο Μαρούσι, 11.00 -14.00  συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά του Μαζί για το Παιδί.Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στο The Mall Athens στο Μαρούσι, 11.00 -14.00  συγκεντρώνουμε σχολι