Συμβουλές πάνω στο χωρισμός των γονέων και πόσο επηρεάζει τα παιδιά από την Άννα Σταματελάτου.

Συμβουλές πάνω στο χωρισμός των γονέων και πόσο επηρεάζει τα παιδιά από την Άννα Σταματελάτου.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή και τα μέλη της Επιτροπής Νέων Εθελοντριών σας προσκαλούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 με 17:00 στο πρώην Blue Bell (Α’ Πλατεία Ψυχικού) για να δι