Το Μαζί για το Παιδί και οι Έλληνες Πρόσκοποι ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το Μαζί για το Παιδί σε συνεργασία  με τους οι Έλληνες Πρόσκοπους, τη μεγαλύτερη εθελοντική Κίνηση νέων στην Ελλάδα, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν έναν οδηγό για την προστασία ανηλίκων από κάθε μορφή κακοποίησης. 

Το έντυπο φέρει τον τίτλο «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ» και απευθύνεται κυρίως στους πάνω από 7.000 ενήλικους εθελοντές των Ελλήνων Προσκόπων οι οποίοι έχουν υπό την εποπτεία τους τα Προσκοπικά Συστήματα και την ευθύνη όλων των ανήλικων μελών τους, αλλά και σε όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με το παιδί. Περιέχει, εκτός από προτάσεις καλής συμπεριφοράς, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα είδη της βίας, τι είναι η κακοποίηση, η παρενόχληση και ποια είναι η διαδικασία αντιμετώπισης που πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση.

Η έκδοση αυτού του εντύπου στοχεύει στην προώθηση της ευημερίας και προστασίας των παιδιών έως 18 ετών, από κάθε μορφή βίας θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για γονείς, εκπαιδευτικούς και εθελοντές που έρχονται σε επαφή  με ανηλίκους.