Σωκράτη θα σε θυμόμαστε για πάντα

Σωκράτη θα σε θυμόμαστε για πάντα.

Η οικογένεια του Μαζί για το Παιδί.