Προκήρυξη θέσης

Το «Μαζί για το Παιδί» αναζητά να προσλάβει έναν/μια πενθήμερο/η,  6ωρο/η, part-time Ψυχολόγο ή Κοινωνικό/ή ΛειτουργόΨυχοθεραπευτή/τρια  για τη στελέχωση της «Γραμμής 11525» και του «Συμβουλευτικού Κέντρου».

Ενδεικτικά, ο νέος συνεργάτης θα κληθεί να συνεισφέρει στην ομάδα παρέχοντας συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου, καταγραφή στατιστικών, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δια ζώσης και διαδικτυακών ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ομάδων γονέων και ατομικών συνεδριών, συγγραφή άρθρων που αφορούν σε θέματα ψυχικής υγείας και διαπροσωπικών σχέσεων.

Θα θέλαμε σίγουρα να έχετε:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ολοκληρωμένη συμβουλευτική/θεραπευτική προσέγγιση
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων/ ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Καλή γνώση υπολογιστών και της αγγλικής γλώσσας
 • Κάλυψη κυρίως απογευματινών βαρδιών
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για προσφορά

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Προϋπηρεσία σε συμβουλευτική γραμμή υποστήριξης
 • Εμπειρία σε υποστήριξη παιδιών/εφήβων σε ζητήματα διαχείρισης απώλειας
 • Δυνατότητα για 2-3 ταξίδια εκτός έδρας ετησίως

Προσφέρουμε:

 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Κλινική εποπτεία
 • Ομαδική Ασφάλεια Υγείας
 • Μισθός ανάλογος της εμπειρίας/προϋπηρεσίας (650€-800€ )και πλήρη ασφάλιση IKA

Αποστολή βιογραφικών :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email  11525@mazigiatopaidi.gr , με το ονοματεπώνυμό τους και την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου/ Ψυχοθεραπευτή».  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 8.07.2022

Σημαντική σημείωση:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αποστέλλοντάς μας την αίτησή σας, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία αυτών και κάθε επικοινωνία από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» στο πλαίσιο αυτής, σύμφωνα με  την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναρτημένη στο https://mazigiatopaidi.gr/el/pages/idiotiko-aporrito κι ότι έχετε ενημερωθεί για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών.

Σας γνωρίζουμε ότι θα επικοινωνήσουμε πρωτίστως με όσους υποψηφίους κληθούν σε συνέντευξη. Παρ’ όλα αυτά θα κρατήσουμε όλα τα βιογραφικά που θα συγκεντρώσουμε στη βάση δεδομένων μας, για διάστημα 6 μηνών, σε περίπτωση που υπάρξει νέο άνοιγμα θέσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε την παρεχόμενη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@mazigiatopaidi.gr

Λϊγα λόγια για την Γραμμή 115 25 & το Συμβουλευτικό Κέντρο

Η πανελλαδική «Γραμμή 11525» της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή  9πμ-9μμ και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους. Επιπλέον, πραγματοποιεί παραπομπές πανελλαδικά για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παιδί και την οικογένεια και δέχεται επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες που αφορούν σε κακοποίηση ανηλίκου. Συμπληρωματικά με τη «Γραμμή 11525» λειτουργεί το «Συμβουλευτικό Κέντρο» της Ένωσης όπου πραγματοποιούνται δωρεάν συνεδρίες, ομάδες γονέων καθώς και  ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια διαδικτυακά ή δια ζώσης, με στόχο την ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση γονέων, εφήβων και εκπαιδευτικών.