Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού

Αναζητούμε για πρόσκληψη Κοινωνικό Λειτουργό με σύμβαση πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο – 8ωρο), με σύμβαση 8-μηνη ορισμένου χρόνου (με προοπτική ανανέωσης σε αορίστου) για τη στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Ενδεικτικά, ο νέος συνεργάτης / υπεύθυνος προγράμματος, θα κληθεί να παρέχει Ψυχό – κοινωνική υποστήριξη σε άπορες οικογένειες με ανήλικα τέκνα που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες και άτομα, δικτύωση υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα / εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 1-2 έτη προϋπηρεσίας σε διαχείριση προγραμμάτων
 • Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική ή Ψυχοθεραπεία 
 • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός Αττικής
 • Καθαρό ποινικό μητρώο
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης

Κύριες Υπευθυνότητες:

 • Αξιολόγηση αιτημάτων που αφορούν την κοινωνική υπηρεσία, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, δικτύωση και παραπομπές
 • Συμμετοχή σε κλινική εποπτεία εργαζομένων 
 • Τήρηση φυσικού αρχείου και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων της κοινωνικής υπηρεσίας 
 • Αξιολόγηση συνεργαζόμενων με την  κοινωνική υπηρεσία φορέων
 • Επικοινωνία και διερεύνηση αναγκών και ευκαιριών δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικές υπηρεσίες άλλων φορέων που εξυπηρετούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
 • Διανομή προϊοντικών δωρεών στο πεδίο 
 • Συμβολή στη δημιουργία αναφορών (reporting) προς τρίτους
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων του οργανισμού όπου ζητηθεί.

Προσφέρουμε:

 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Κλινική εποπτεία
 • Ομαδική Ασφάλεια Υγείας
 • Μισθός ανάλογος της εμπειρίας/προϋπηρεσίας και πλήρη ασφάλιση IKA

Αποστολή βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email  hr@mazigiatopaidi.gr 
Στο «θέμα/subject» του email παρακαλείσθε να σημειώνετε «Κοινωνικός Λειτουργός» και το ονοματεπώνυμο σας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 07.10.2022 

Σημαντική σημείωση:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αποστέλλοντάς μας την αίτησή σας, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία αυτών και κάθε επικοινωνία από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» στο πλαίσιο αυτής, σύμφωνα με  την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναρτημένη στο https://mazigiatopaidi.gr/el/pages/idiotiko-aporrito κι ότι έχετε ενημερωθεί για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών.

Σας γνωρίζουμε ότι θα επικοινωνήσουμε πρωτίστως με όσους υποψηφίους κληθούν σε συνέντευξη. Παρ’ όλα αυτά θα κρατήσουμε όλα τα βιογραφικά που θα συγκεντρώσουμε στη βάση δεδομένων μας, για διάστημα 6 μηνών, σε περίπτωση που υπάρξει νέο άνοιγμα θέσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε την παρεχόμενη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@mazigiatopaidi.gr