Προκήρυξη Θέσης «Κλινικού Ψυχολόγου»

Προκήρυξη  θέσης Ψυχολόγου για άμεση πρόσληψη στo πλαίσιo των προγραμμάτων «Συμβουλευτική Γραμμή 11525» και «Συμβουλευτικό Κέντρο για γονείς, παιδιά κι εφήβους».

Τίτλος θέσης:  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας /Ψυχολόγο για μερική απασχόληση για υπηρεσίες στο Συμβουλευτικό Κέντρο.

Κριτήρια επιλογής για τη θέση Συμβούλου με μερική απασχόληση:

  • Κατοχή πτυχίου στην ψυχολογία ή σε άλλη ανθρωπιστική επιστήμη και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή τη συμβουλευτική
  • Κατοχή επαγγελματικού διπλώματος στη συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπεία
  • Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, με προτίμηση στη συμβουλευτική γονέων σε ομάδες και ατομικές συνεδρίες
  • Γνώση σε προγράμματα ανάπτυξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Συστάσεις απαραίτητες

Για αίτηση στην παραπάνω θέση, παρακαλώ στείλτε μία μόνο σχετική επιστολή και αντίγραφο του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 11525@mazigiatopaidi.gr μέχρι τις 11/10/2015. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 11525.