Τέσσερις μήνες «Προσφέρω γιατί νοιάζομαι» για το 2014

Μέσα στους τέσσερις μήνες λειτουργίας της για τη φετινή χρονιά, η υπηρεσία «Προσφέρω γιατί νοιάζομαι» της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» έχει συγκεντρώσει και διανείμει περισσότερους από 7 τόνους υλικού βοηθείας σε 33 ΜΚΟ για παιδιά στην Αθήνα, βοηθώντας 914 οικογένειες και 1682 παιδιά συνολικά.