Δωρεάν Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κομοτηνή

Η επιστημονική ομάδα της γραμμής 115 25 και του Συμβουλευτικού Κέντρου του “Μαζί για το Παιδί” υλοποίησε με επιτυχία 4 ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε 66 γονείς κατοίκους της Κομοτηνής με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση τους για θέματα που αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό πλαίσιο, καθώς και την ενδυνάμωση του γονικού τους ρόλου.
 
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο 8ο και 10ο Δημοτικό σχολείο και το 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής και είχαν ως θέμα την «Επικοινωνία στην οικογένεια» & το «Διάβασμα και ρόλος/ εμπλοκή των γονέων».
 
Η δράση υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Trafigura Maritime Ventures & του Trafigura Foundation.