Απολογισμός Ενεργειών Συμβουλευτικού Κέντρου & Γραμμής 115 25 | Μάϊος

Τον Μάϊο 2015 η Συμβουλευτική  Γραμμή 115 25 «Μαζί για το Παιδί»:

Έλαβε συνολικά 539 κλήσεις, εκ των οποίων:
  -Συμβουλευτικές:259
  -Παραπομπές: 67
  -Πληροφορίες για υπηρεσίες: 179
  -Καταγγελίες: 4

Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου «Μαζί για το Παιδί»:

Στήριξε 268 άτομα, εκ των οποίων:

-98 άτομα στο πλαίσιο ατομικών ή οικογενειακών συνεδριών συμβουλευτικής
-170 άτομα σε ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους του Κέντρου αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα
-Διενήργησε συνολικά 7 σεμινάρια

• Συνεχίσε τις προγραμματισμένς εβδομαδιαίες συνεδρίες 5 ομάδων στήριξης γονέων στις εξής θεματικές ενότητες:

-Διαχείριση διαζυγίου με παιδιά
-Στήριξη γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
-Στήριξη γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας
-Στήριξη γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας
-Στήριξη γονέων εφήβων

Οι δύο πρώτες ομάδες ολοκλήρωσαν τον κύκλου των 8 συναντήσεων τους εντός του μήνα, ενώ οι υπόλοιπες 3 ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν έως τέλος Ιουνίου.

Δημοσιεύσε 14 άρθρα σε sites/blogs και έντυπα περιοδικά για θέματα που αφορούν παιδί και σεξουαλικότητα, διαχείριση θυμού, αδελφική αντιζηλία